Giỏ hàng

FORHEADS tiếp tục đồng hành cùng huấn luyện viên Trần Văn Chất (Chất É)

Công ty cổ phần Trí Tuệ - FORHEADS tiếp tục đồng hành cùng huấn luyện viên Trần Văn Chất (Chất É).

Vợt sử dụng: Graphene 360 Speed Pro

Dây: Lynx

Chúc anh năm 2018 huấn luyện và thi đấu thành công!

Danh mục tin tức

Từ khóa

Facebook Youtube Google+ Top