Giỏ hàng

Chúc mừng Nguyễn Đắc Tiến - thành viên Team HEAD đã cùng đội tuyển Hà Nội đạt được nhiều thành tích tại Đại hội TDTT 2018

Chúc mừng Nguyễn Đắc Tiến - thành viên Team HEAD đã cùng đội tuyển Hà Nội đạt được nhiều thành tích tại Đại hội TDTT 2018: giải ba đơn nam, giải ba đội nam, giải ba đồng đội nam.
Vợt: Radical Pro 
Dây Lynx:
Chúc em luôn thi đấu thành công!
Nguồn ảnh: VTF

Danh mục tin tức

Từ khóa

Facebook Youtube Google+ Top