Giỏ hàng

Chúc mừng các thành viên TEAM HEAD đã thi đấu rất thành công tại GIẢI VÔ ĐỊCH QUẦN VỢT NAM TOÀN QUỐC 2017.

Forheads chúc mừng các thành viên TEAM HEAD đã thi đấu rất thành công tại GIẢI VÔ ĐỊCH QUẦN VỢT NAM TOÀN QUỐC 2017.
Phạm Minh Tuấn :
- Giải nhất đơn nam trên 18 tuổi.
- Giải ba đôi nam trên 18 tuổi
Vợt sử dụng: Prestige MP
Dây sử dụng: Lynx

Võ Hoàng Hùng
- Giải nhất đôi nam U18
Vợt sử dụng: Touch Speed MP
Dây sử dụng: Lynx
Nguồn ảnh: Từ VTF

Danh mục tin tức

Từ khóa

Facebook Youtube Google+ Top