Graphene Touch INSTINCT LITE
Graphene Touch INSTINCT LITE Graphene Touch INSTINCT LITE

Graphene Touch INSTINCT LITE

3,290,000₫
  • Còn hàng
  • Nhà sản xuất: Head
  • Mã sản phẩm: 231937
MÔ tả:

Công nghệ: Graphene Touch
Vành vợt: 23/ 26/ 23 mm
Mặt vợt: 107 in2
Trong lượng: 270 g
Điểm cân bằng: 340 mm
Chiều dài: 690 mm/ 27,2 in
Quấn cán: Hydrosorb Pro
Cấu trúc dây: 16/ 19
Dây gợi ý: Reflex 16

Với mặt vợt lớn hơn và điểm ngọt rộng hơn cộng với tính dễ sử dụng là sự lựa chọn tối ưu của tạo lực và kiểm soát
Mã sản phẩm: 231937
Công nghệ: Graphene Touch
Vành vợt: 23/ 26/ 23 mm
Mặt vợt: 107 in2
Trong lượng: 270 g
Điểm cân bằng: 340 mm
Chiều dài: 690 mm/ 27,2 in
Quấn cán: Hydrosorb Pro
Cấu trúc dây: 16/ 19
Dây gợi ý: Reflex 16

Top
x
img

Thêm vào giỏ hàng thành công

 

X